Perygl llifogydd pum diwrnod ar gyfer Cymru

Diweddarwyd y crynodeb risg llifogydd isod am 10:30am, ar Dydd Mercher 28 Medi 2022.Adnewyddu
Crynodeb
Bydd yr wybodaeth ganlynol yn cael ei chyhoeddi yn Gymraeg cyn gynted ag y bydd cyfieithiad ar gael. The forecast flood risk across Wales for today and the next four days is very low. Local flooding is possible but not expected from rivers and surface water across parts of Wales on Friday. Land, roads and some properties may flood and there may be travel disruption.
Fel arfer caiff y rhagolygon perygl llifogydd 5 diwrnod ar gyfer Cymru eu diweddaru am 10:30am bob dydd ac yn fwy aml pan fydd risg gymedrol neu uchel o lifogydd.
Diweddarwyd ddiwethaf 10:30am 28 Medi 2022.Adnewyddu
Bydd yr wybodaeth ganlynol yn cael ei chyhoeddi yn Gymraeg cyn gynted ag y bydd cyfieithiad ar gael. The forecast flood risk across Wales for today and the next four days is very low. Local flooding is possible but not expected from rivers and surface water across parts of Wales on Friday. Land, roads and some properties may flood and there may be travel disruption.
Fel arfer caiff y rhagolygon perygl llifogydd 5 diwrnod ar gyfer Cymru eu diweddaru am 10:30am bob dydd ac yn fwy aml pan fydd risg gymedrol neu uchel o lifogydd.
Dydd Mercher
28 Medi 2022
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Iau
29 Medi 2022
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Gwener
30 Medi 2022
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Sadwrn
01 Hydref 2022
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Sul
02 Hydref 2022
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Risg isel iawn i Awdurdodau Lleol nad ydynt ar y rhestr uchod.
Allwedd
Uchel
Canolig
Isel
Isel iawn
Uchel
Canolig
Isel
Isel iawn
Risg Uchel

Bygythiad sylweddol i fywyd - gweithredwch

 • Byddwch yn hynod wyliadwrus, a sicrhewch eich bod chi`n cadw golwg ar ragolygon diweddaraf y tywydd.
 • Peidiwch a theithio oni bo gwir angen.
 • Dilynwch gyngor yr awdurdodau brys, a byddwch yn barod i ddilyn camau argyfwng.
 • Edrychwch ar ein map rhybuddion llifogydd neu ffoniwch Floodline 0345 988 1188 am yr wybodaeth ddiweddaraf am lifogydd.
Risg Cymedrol

Disgwylir llifogydd - byddwch barod

 • Byddwch yn wyliadwrus, a sicrhewch y gallwch gael rhagolygon diweddaraf y tywydd.
 • Ystyriwch ail-drefnu'ch taith chi. Peidiwch a gyrru na cherdded trwy ddŵr llifogydd.
 • Ystyriwch baratoi at lifogydd, a darparwch o flaen llaw lle bo modd.
 • Adolygwch eich cynllun llifogydd a dechreuwch baratoi.
 • Edrychwch ar y dudalen rhybuddion llifogydd neu ffoniwch Floodline 0345 988 1188 am yr wybodaeth ddiweddaraf am lifogydd.
Risg Isel

Llifogydd yn bosibl - byddwch ymwybodol

Risg Isel Iawn

Llifogydd yn annhebygol iawn

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.