Perygl llifogydd pum diwrnod ar gyfer Cymru

Diweddarwyd y crynodeb risg llifogydd isod am 10:30am, ar Dydd Gwener 8 Rhag 2023.Adnewyddu
Crynodeb
Mae llifogydd lleol yn bosibl o afonydd ar draws Canolbarth a De Cymru heddiw. Mae llifogydd lleol o ddŵr wyneb ac afonydd yn bosib ddydd Sadwrn ar draws De Cymru, Canolbarth Cymru a De Gwynedd, ac yn bosib yn yr un ardaloedd o afonydd tan ddydd Mawrth. Gall fod llifogydd ar dir, ffyrdd a rhai eiddo ac efallai y bydd tarfu ar deithio.
Fel arfer caiff y rhagolygon perygl llifogydd 5 diwrnod ar gyfer Cymru eu diweddaru am 10:30am bob dydd ac yn fwy aml pan fydd risg gymedrol neu uchel o lifogydd.
Diweddarwyd ddiwethaf 10:30am 8 Rhagfyr 2023.Adnewyddu
Mae llifogydd lleol yn bosibl o afonydd ar draws Canolbarth a De Cymru heddiw. Mae llifogydd lleol o ddŵr wyneb ac afonydd yn bosib ddydd Sadwrn ar draws De Cymru, Canolbarth Cymru a De Gwynedd, ac yn bosib yn yr un ardaloedd o afonydd tan ddydd Mawrth. Gall fod llifogydd ar dir, ffyrdd a rhai eiddo ac efallai y bydd tarfu ar deithio.
Fel arfer caiff y rhagolygon perygl llifogydd 5 diwrnod ar gyfer Cymru eu diweddaru am 10:30am bob dydd ac yn fwy aml pan fydd risg gymedrol neu uchel o lifogydd.
Dydd Gwener
08 Rhagfyr 2023
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Sadwrn
09 Rhagfyr 2023
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Sul
10 Rhagfyr 2023
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Llun
11 Rhagfyr 2023
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Mawrth
12 Rhagfyr 2023
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Risg isel iawn i Awdurdodau Lleol nad ydynt ar y rhestr uchod.
Allwedd
Uchel
Canolig
Isel
Isel iawn
Uchel
Canolig
Isel
Isel iawn
Risg Uchel

Bygythiad sylweddol i fywyd - gweithredwch

 • Byddwch yn hynod wyliadwrus, a sicrhewch eich bod chi`n cadw golwg ar ragolygon diweddaraf y tywydd.
 • Peidiwch a theithio oni bo gwir angen.
 • Dilynwch gyngor yr awdurdodau brys, a byddwch yn barod i ddilyn camau argyfwng.
 • Edrychwch ar ein map rhybuddion llifogydd neu ffoniwch Floodline 0345 988 1188 am yr wybodaeth ddiweddaraf am lifogydd.
Risg Cymedrol

Disgwylir llifogydd - byddwch barod

 • Byddwch yn wyliadwrus, a sicrhewch y gallwch gael rhagolygon diweddaraf y tywydd.
 • Ystyriwch ail-drefnu'ch taith chi. Peidiwch a gyrru na cherdded trwy ddŵr llifogydd.
 • Ystyriwch baratoi at lifogydd, a darparwch o flaen llaw lle bo modd.
 • Adolygwch eich cynllun llifogydd a dechreuwch baratoi.
 • Edrychwch ar y dudalen rhybuddion llifogydd neu ffoniwch Floodline 0345 988 1188 am yr wybodaeth ddiweddaraf am lifogydd.
Risg Isel

Llifogydd yn bosibl - byddwch ymwybodol

Risg Isel Iawn

Llifogydd yn annhebygol iawn

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.