Perygl llifogydd pum diwrnod ar gyfer Cymru

Diweddarwyd y crynodeb risg llifogydd isod am 10:30am, ar Dydd Sul 26 Mai 2024.Adnewyddu
Crynodeb
Mae Llifogydd lleol yn bosib ond ddim yn ddisgwyl ardraws rhannau o gogledd Cymru a Cymru canolog heddiw (dydd Sul) oherwydd glaw trwm a cawodydd taranllyd. Fe all adeiladau llifo ac mae yna hefyd siawns o tarfu ar deithio. Mae Llifogydd lleol yn bosib yn ehangach ardraws Cymru heddiw (dydd Sul) oherwydd glaw trwm. Fe all tir, hewlydd ac adeiladau cael eu effeithio. Mae yna hefyd siawns o tarfu ar deithio.
Fel arfer caiff y rhagolygon perygl llifogydd 5 diwrnod ar gyfer Cymru eu diweddaru am 10:30am bob dydd ac yn fwy aml pan fydd risg gymedrol neu uchel o lifogydd.
Diweddarwyd ddiwethaf 10:30am 26 Mai 2024.Adnewyddu
Mae Llifogydd lleol yn bosib ond ddim yn ddisgwyl ardraws rhannau o gogledd Cymru a Cymru canolog heddiw (dydd Sul) oherwydd glaw trwm a cawodydd taranllyd. Fe all adeiladau llifo ac mae yna hefyd siawns o tarfu ar deithio. Mae Llifogydd lleol yn bosib yn ehangach ardraws Cymru heddiw (dydd Sul) oherwydd glaw trwm. Fe all tir, hewlydd ac adeiladau cael eu effeithio. Mae yna hefyd siawns o tarfu ar deithio.
Fel arfer caiff y rhagolygon perygl llifogydd 5 diwrnod ar gyfer Cymru eu diweddaru am 10:30am bob dydd ac yn fwy aml pan fydd risg gymedrol neu uchel o lifogydd.
Dydd Sul
26 Mai 2024
 • Isel
 • Mae llifogydd yn bosibl, byddwch yn wyliadwrus.
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Powys
 • Wrecsam
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Llun
27 Mai 2024
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Mawrth
28 Mai 2024
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Mercher
29 Mai 2024
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Iau
30 Mai 2024
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Risg isel iawn i Awdurdodau Lleol nad ydynt ar y rhestr uchod.
Allwedd
Uchel
Canolig
Isel
Isel iawn
Uchel
Canolig
Isel
Isel iawn
Risg Uchel

Bygythiad sylweddol i fywyd - gweithredwch

 • Byddwch yn hynod wyliadwrus, a sicrhewch eich bod chi`n cadw golwg ar ragolygon diweddaraf y tywydd.
 • Peidiwch a theithio oni bo gwir angen.
 • Dilynwch gyngor yr awdurdodau brys, a byddwch yn barod i ddilyn camau argyfwng.
 • Edrychwch ar ein map rhybuddion llifogydd neu ffoniwch Floodline 0345 988 1188 am yr wybodaeth ddiweddaraf am lifogydd.
Risg Cymedrol

Disgwylir llifogydd - byddwch barod

 • Byddwch yn wyliadwrus, a sicrhewch y gallwch gael rhagolygon diweddaraf y tywydd.
 • Ystyriwch ail-drefnu'ch taith chi. Peidiwch a gyrru na cherdded trwy ddŵr llifogydd.
 • Ystyriwch baratoi at lifogydd, a darparwch o flaen llaw lle bo modd.
 • Adolygwch eich cynllun llifogydd a dechreuwch baratoi.
 • Edrychwch ar y dudalen rhybuddion llifogydd neu ffoniwch Floodline 0345 988 1188 am yr wybodaeth ddiweddaraf am lifogydd.
Risg Isel

Llifogydd yn bosibl - byddwch ymwybodol

Risg Isel Iawn

Llifogydd yn annhebygol iawn

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.