Perygl llifogydd pum diwrnod ar gyfer Cymru

Diweddarwyd y crynodeb risg llifogydd isod am 10:30am, ar Dydd Gwener 25 Meh 2021.Adnewyddu
Crynodeb
Mae llifogydd lleol yn bosibl fel canlyniad o ddŵr wyneb ac o’r afonydd bach mewn ardaloedd trefol sy'n ymateb yn gyflym, yng ngogledd a dwyrain Cymru heddiw (dydd Gwener). Mae hyn oherwydd cawodydd trwm neu fandiau o law. Gallai dir, ffyrdd a rhai eiddo dioddef llifogydd a gallai fod trafferthion wrth deithio.
Fel arfer caiff y rhagolygon perygl llifogydd 5 diwrnod ar gyfer Cymru eu diweddaru am 10:30am bob dydd ac yn fwy aml pan fydd risg gymedrol neu uchel o lifogydd.
Diweddarwyd ddiwethaf 10:30am 25 Mehefin 2021.Adnewyddu
Mae llifogydd lleol yn bosibl fel canlyniad o ddŵr wyneb ac o’r afonydd bach mewn ardaloedd trefol sy'n ymateb yn gyflym, yng ngogledd a dwyrain Cymru heddiw (dydd Gwener). Mae hyn oherwydd cawodydd trwm neu fandiau o law. Gallai dir, ffyrdd a rhai eiddo dioddef llifogydd a gallai fod trafferthion wrth deithio.
Fel arfer caiff y rhagolygon perygl llifogydd 5 diwrnod ar gyfer Cymru eu diweddaru am 10:30am bob dydd ac yn fwy aml pan fydd risg gymedrol neu uchel o lifogydd.
Dydd Gwener
25 Mehefin 2021
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Sadwrn
26 Mehefin 2021
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Sul
27 Mehefin 2021
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Llun
28 Mehefin 2021
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Dydd Mawrth
29 Mehefin 2021
 • Isel iawn
 • Nid oes angen gweithredu ar unwaith.
Risg isel iawn i Awdurdodau Lleol nad ydynt ar y rhestr uchod.
Allwedd
Uchel
Canolig
Isel
Isel iawn
Uchel
Canolig
Isel
Isel iawn
Risg Uchel

Bygythiad sylweddol i fywyd - gweithredwch

 • Byddwch yn hynod wyliadwrus, a sicrhewch eich bod chi`n cadw golwg ar ragolygon diweddaraf y tywydd.
 • Peidiwch a theithio oni bo gwir angen.
 • Dilynwch gyngor yr awdurdodau brys, a byddwch yn barod i ddilyn camau argyfwng.
 • Edrychwch ar ein map rhybuddion llifogydd neu ffoniwch Floodline 0345 988 1188 am yr wybodaeth ddiweddaraf am lifogydd.
Risg Cymedrol

Disgwylir llifogydd - byddwch barod

 • Byddwch yn wyliadwrus, a sicrhewch y gallwch gael rhagolygon diweddaraf y tywydd.
 • Ystyriwch ail-drefnu'ch taith chi. Peidiwch a gyrru na cherdded trwy ddŵr llifogydd.
 • Ystyriwch baratoi at lifogydd, a darparwch o flaen llaw lle bo modd.
 • Adolygwch eich cynllun llifogydd a dechreuwch baratoi.
 • Edrychwch ar y dudalen rhybuddion llifogydd neu ffoniwch Floodline 0345 988 1188 am yr wybodaeth ddiweddaraf am lifogydd.
Risg Isel

Llifogydd yn bosibl - byddwch ymwybodol

Risg Isel Iawn

Llifogydd yn annhebygol iawn

Os unrhyw beth o'i le gyda'r dudalen hon? Rhoi adborth i ni.